برخی از سوابق و فعالیت ها؛

1- دفتر فنی دانشگاه امیر کبیر واحد تفرش به مدت حدود یکسال.
 2- فعالیت در فرماندهی مهندسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران.
3- امور مهندسی شر کت ایران خودرو سازه
4- شرکت مهندسین مشاور نقش آوران ماد  و شرکت سما در زمینه GIS
5- تهیه نقشه و میخ کوبی مسیر جاده دسترسی سد طالقان (همکاری با تیمی از کشور چین)
6- تهیه و ترسیم نقشه های توپوگرافی – کاداستر به مقیاس 2000/1 اراضی روستایی شهرستان بوکان به مساحت 1800 هکتار(همکاری با مهندسین مشاور سامان نقشه آریا).
7- تهیه و ترسیم نقشه های توپوگرافی – کاداستر به مقیاس 2000/1 اراضی روستایی شهرستان خوی به مساحت 4000 هکتار (همکاری با مهندسین مشاور سامان نقشه آریا)
8- تهیه و ترسیم نقشه های توپوگرافی – کاداستر به مقیاس 2000/1 اراضی روستایی دشت لیشتر شهرستان گچساران به مساحت 4800 هکتار(همکاری با مهندسین مشاور سامان نقشه آریا)
9- تهیه و ترسیم نقشه های اراضی متعلق به راهنمایی و رانندگی (طرح تعویض پلاک به 1/200 مقیاس)
10- تهیه و ترسیم نقشه های توپوگرافی 250/1 شرکت صنعت خودرو ساوه (همکاری با شرکت پارسینکو)
11- تهیه و ترسیم نقشه های توپوگرافی و مقاطع طولی و عرضی از مسیر ریل گذاری راه آهن طرح توسعه نیشکر در استان خوزستان به طول تقریبی 120 کیلومتر )

12-  ایجاد نقاط مبنایی GPS به تعداد 72 نقطه در منطقه دشت لیشتر گچساران (جهاد کشاورزی – مهندسین مشاور سامان نقشه آریا )
13- تهیه نقشه های ازبیلت و سایت پالن شرکت رنا (تعمیرگاه مرکزی ماشین سنگین – شرکت رنا)
14- تهیه نقشه های توپوگرافی و سایت پالن بندر فریدونکنار(مهندسین مشاور عمران _ ایران)
15- تهیه نقشه توپوگرافی با شبکه بندی قائم الزاویه 40 متری فرودگاه قزوین .
16- تهیه نقشه های توپوگرافی و برداشت وضعیت موجود از ندامتگاه چابهار و اردوگاه ایرانشهر و ندامتگاه قم (سازمان زندانهای کشور )
17 – تهیه نقشه های توپوگرافی و برداشت وضعیت موجود از مبادی ورودی و خروجی شهرستان زنجان به مقیاس 200/1( شهرداری زنجان)
18- تهیه و ترسیم نقشه های توپوگرافی و وضعیت موجود دانشگاه آزاد اسالمی واحد شمال دانشکده دارو سازی
19- تهیه نقشه توپوگرافی به مقیاس 500/1 از مسیر به طول 8 کیلومتر و باند 300 متر جاده جایگزینی دسترسی سد ماملو جاجرود و تهیه پروفیل( همکاری با مشاور عمران ایران .
20- تهیه نقشه های توپوگرافی از پادگان شهید مطهری افسریه به مقیاس 200/1( همکاری با مشاور عمران ایران)
21- تهیه نقشه توپوگرافی از اراضی تعاونی مسکن ناجا شهرک مهاجران اراک به مقیاس 200/1
 22- پیاده و میخ کوبی طرح مجتمع خانه باغی پاسارگاد رباط کریم ( مشاور ماهان طرح) 

23- تهیه طرح سیویل مجتمع خانه باغی پاسارگاد رباط کریم (همکاری با شرکت مجد آوران )
24- تهیه طرح تفکیکی و پیاده کردن اراضی در ترکمن ده
 25- تهیه نقشه های جا نمایی و کد های ارتفاعی و پیاده کردن بلوک ها و محاسبات احجام عملیات خاکی در پروژه مسکونی امیرکبیر
 26- تهیه نقشه های توپوگرافی به مقیاس 200/1 از جایگاههای سوخت CNG در استانهای سمنان – زنجان – تهران
27- همکاری نقشه برداری در احداث شهرک مسکونی در شهر نجف عراق همکاری با مشاور ماب

اهداف و قابلیت ها؛

1 -تهیه نقشه های توپوگرافی مسطحاتی کاداستر در مقیاس های مختلف با نقشه برداری زمینی
2 -طراحی و ایجاد شبکه های کنترلی برای کنترل سازه های بزرگ و مهندسی
3 -پیاده سازی پالن شهرک ها کارخانه ها و کارگاه ها
4 -تهیه نقشه های مورد نیاز پروزه های راه سازی آبرسانی خطوط انتقال نیرو گاز رسانی و پیاده سازی مسیر
5 -تهیه نقاط کنترل GPS و ارائه خدمات فنی در زمینه کنترل جابجایی و تغییر شکل سازه های بزرگ
6 -تهیه طرح و تفکیک اراضی
7 -ارائه و اموزش تجهیزات و نرم افزار های نقشه برداری
8 -طراحی نقشه های سیویل )طراحی مسیر و تعیین مشخصات قوسها-تهیه پروفیل های طهولی و عرضهی و پروفیهل تیه -طراحهی خه
پروژه-محاسبه احجام عملیات خاکی-تهیه نقشه گریدینگ-تهیه پالن جمع آوری آبهای سطحی(
9 -آشنا با مفاهیم مدیریت طرح و پروژه و کنترل پروژه
10 -آشنا با مفاهیم بازاریابی و انواع بازاریابی
11 -آشنا با مفاهیم برند و برندینگ
12 -آشنا با مفاهیم استراتژی های بازاریابی
13 -آشنا با مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری CRM
14 -آشنا با مفاهیم تحقیقات بازاریابی
15 -آشنا با مفاهیم ارتباطات و تبلیغات
16 -آشنا با مفاهیم سیستم های اطالعات مدیریت MIS
17 -آشنا با مفاهیم تصمیم گیری چند معیاره
18 -انجام امور تفکیک آپارتمانها و امور ثبتی ماده 147 و …
19 -آشنا با مفاهیم حسابداری مدیریت , مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت ,بازرگانی بین الملل ,روش تحقیق ,رفتارسازمانی و منابع انسانی

زمینه های همکاری

شما می توانید با کلیک بر روی لینک زیر، ضمن آشنائی با مجموعه ی خدمات قابل ارائه توسط گروه ما، درخواست مشاوره و سوالات خود را نیز در کلیه ی  حوزه های مهندسی نقشه برداری و مشاوره توسعه ی کسب و کار، با ما در میان بگذارید.